Öğretim Teknolojisi ile ilgili kavramlar, çeşitli öğretim teknolojilerinin özellikleri, öğretim teknolojilerinin öğretim sürecindeki yeri ve kullanımı, okulun ya da sınıfın teknoloji ihtiyaçlarının belirlenmesi, uygun teknoloji planlamasının yapılması ve yürütülmesi, öğretim teknolojileri yoluyla iki ve üç boyutlu materyaller geliştirilmesi (çalışma yaprakları, etkinlik tasarlama, tepegöz saydamları, slaytlar, görsel medya gereçler, bilgisayar temelli gereçler), eğitim yazılımlarının incelenmesi, çeşitli nitelikteki öğretim gereçlerinin değerlendirilmesi, İnternet ve uzaktan eğitim, görsel tasarım ilkeleri, öğretim materyallerinin etkinlik durumuna ilişkin araştırmalar, Türkiye`de ve dünyada öğretim teknolojilerinin kullanım durumu. 

Bu dersin amacı eğitim ve öğretim sürecinde belirlenen hedeflere ulaşmada teknolojinin nasıl ve ne zaman kullanılacağı, teknoloji kullanmak için hangi becerilere ihtiyaç olduğu, teknoloji kullanımının nasıl yarar sağladığını, teknolojinin en iyi şekilde nasıl kullanılabileceğini ve yazılımları öğrenme için zaman planlaması yapılmasına olanak sağlamaktır. Bu derste öğretimin planlama sürecinde aşağıda yer alan sorulara teknoloji ile nasıl çözüm bulunacağı üzerinde durulmaktadır:

·         Öğrenciler ne öğrenecek?

·         Hangi stratejiler öğrenme bulguları sağlayacak?

·         Hangi stratejiler öğrencilerin bilgiyi almasına ve bir araya getirmesine yardım edecek?

·         Hangi stratejiler öğrencilerin bilgiyi gözden geçirmesine ve uygulamasına yardım edecek?